Lofbergs-4

Information

Välkomna till Färjestad CCM Hockey Camp 2019!

Färjestad Reebok Hockeycamp startade sommaren 2011 och sen 2014 går vi under namnet Färjestad CCM Hockeycamp.

Vi håller till i Karlstad och bedriver isverksamheten i Löfbergs Arena och Kobbs Arena (arenorna ligger intill varandra).
Vårt koncept bygger på att vara på isen så mycket som möjligt, upp till 2-3 gånger/ dag.
All verksamhet sker i och omkring Löfbergs Arena.
I år äter vi frukost, lunch och mellanmål i vår restaurang Golden Star, belägen mitt emot ståplatsläktaren i Löfbergs Arena.

När vi har föreläsningar eller teori så använder vi något av alla våra konferensrum som finns i arenan.

Fys-träningen bedrivs i samarbete med Actics, och träningen bedrivs i Actics lokaler eller utomhus runt Löfbergs Arena.

Årets camp är öppen för deltagare födda 2003-2012.

Ankomstdagen:
En nyhet inför nästa år är att campen kommer att starta på söndagen med inskrivning samt ett ispass för varje grupp. Inskrivningen kommer i och med detta att vara uppdelad så att två grupper kommer att anlända till arenan samtidigt. Tiderna för inskrivning och ispass kommer att läggas ut på vår hemsida och Facebook längre fram.

Tider under veckan:
Dagarna börjar 07.00 med frukost i Löfbergs Arena, och första aktivitet börjar 08.00. Dagarna avslutas ca 17.00 (lite olika beroende på hur många grupper det är din vecka).

Avslutning:
Campen kommer att avslutas under fredag eftermiddag/kväll med internmatcher samt tacobuffé i restaurang Golden Star. I samband med tacobuffén kommer vi också att dela ut diplom samt årets gåva. Vi kommer att satsa stort på internmatcherna och kommer att köra fullt intro med film på mediakuben, ljud och ljus som på en riktig SHL-match. Allt för att ni ska få en fantastisk avslutning på veckan!

 

I priset ingår, förutom alla aktiviteter, frukost, lunch och mellanmål. Det kommer också att finnas en present samt diplom till alla deltagare.

Skridskoslipning ingår i priset. (i rimlig omfattning).

Färjestad CCM Hockeycamp är en dag-camp vilket gör att boende inte ingår. Kolla under fliken Boende för alternativ.

När ni har anmält er till campen kommer vi inom ett par veckor skicka ut ett brev till er med mer information. Brevet fungerar även som en bekräftelse på att ni är anmälda.

Återbud vid sjukdom/skada

Vid  ev. återbud före den 31 maj  återbetalas inbetald avgift förutom 500 kr som klubben behåller för administrativa kostnader. Efter detta datum återbetalas ej erlagda avgifter.Undantag gäller vid sjukdom/skada då hela avgiften minus 500 kr återbetalas mot uppvisande av läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker oförmåga att delta. Intyget skall vara oss tillhanda senast dagen  innan aktuell vecka börjar. Om man blir sjuk/skadad under påbörjad vecka så att man måste avbryta helt, återbetalas en del av avgiften(max hälften av totalsumman och därefter i förhållande till hur många dagar som återstår ). Läkarintyg skall vara Färjestad hockeycamp tillhanda innan avgiften återbetalas. För den som inte kan beredas plats återbetalas hela avgiften

Med vänliga hälsningar

Albin Tyllgren

albin.tyllgren@farjestadsbk.se

 

 

 

Färjestad BK